حشمت طبرزدی: سیاسی کاری یا سرباز وطن؟

من تاکید می کنم با کشتن هیچ کس موافق نیستم. به ویژه اگر ثابت شود که به راستی سرباز وطن بوده است.

اما بعضی ها که امروز یادشون افتاده که سرباز وطن دارن، انگار زمان انقلاب یادشون نبود.  چطور در زمان انقلاب می گفتند شاه جنایت می کند / ارتش حمایت می کند؟ چطور در آن زمان حمله به ارتش و سرباز وطن یک اقدام انقلابی بود؟  چطور آن زمان باید سرباز ها پادگان های وطن را خالی می کردند؟  آیا این ها خیانت بود یا خدمت؟  آیا این که سرباز ها از پادگان ها فرار کنند راه توجیه داشت؟  حال چه تفاوتی کرده؟   این تناقض را حل کنند.

در همین زندان ها باید ببینند از همین سرباز های وطن چگونه برای یورش بردن و کتک زدن زندانی ها استفاده می شود. آیا این ها همین سرباز های وطن هستند که ابزار دست ظلم هستند یا از خارج می آورند؟

به هیچ وجه راضی نیستم خون از دماغ کسی بیاید اما این سرباز وطن نباید ابزار دست ظالم برای سرکوب هموطن خودش شود. تازه اگر سرباز وطن است، اسلحه در دست دارد و می کشد و کشته می شود.

جنگ در صورت ضرورت یک اقدام شرافتمندانه است. سرباز وطن و نه سرباز ظالم، بلد است از خودش دفاع کند.  پس اگر سرباز وطن بود و نتوانست از خودش دفاع کند باید نکوهش شود. نباید تمجید شود.

اما آن کسی که زندانی است و برای مقاصد انتقامجویانه ی ظالم اعدام می شود نیاز به حمایت دارد. آن هایی که امروز درد سرباز وطن گرفتند، چرا در زمان جنگ عراق علیه ایران یاد وطن نبودند. امروز یادشون افتاده که سرباز وطن دارن؟

آن روز که وطن اشغال شد، رفتم و از وطن با جان دفاع کردم. امروز که برای تثبیت قدرت ظالم زندانی را می کشند، از زندانی دفاع می کنم اما حاضر نیستم با ظالم همنوا بشم و درد سرباز وطن بگیرم.

سیاسی کاری نکنید. با صراحت بگویید که از این که حکومت ظالم، هموطنان کرد و بلوچ که به زعم شماها تجزیه طلب است، را می کشد خوشحال هستید.

شما ها هستید که هر شب که می خوابید خواب تجزیه ی ایران را می بینید و لذت می برید که حکومت به زعم شماها تجزیه طلب ها را می کشد تا هزینه اش را بدهد و راه حکومت شما ها را هموار کند.

اما اشتباه می کنید. این حکومت برای کشتن آن ها از احساس شماها و از همدلی شماها، در این موضوع استفاده می کند و حکومت را هم به شماها نمی دهد.

-----------------------------------------------------------------
 * [ متن بالا از صفحه فیسبوک حشمت طبرزدی میباشد. ]


تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .