مواضع جبهه ملی ایران - اروپا و آمریکا درباره توافق هسته ای ژنوهموطنان،
ده سال است که جمهوری اسلامی با پافشاری روی برنامه هسته ای خود یکصد و هشتاد میلیارد دلار از ثروت ملی ایران را به هدر داده، اقتصاد کشور را به انحطاط رسانده و بویژه زندگی اقشار آسیب پذیر ملت را طاقت فرساتر کرده است. افزون بر این، تحریمها و شرایط غیرعادی اقتصادی که این برنامه بوجود آورده است، فرصت مناسبی برای دلالان و غارتگران "بیت المال" مانند مافیای سپاه و رانت خواران اسلامی داده تا ثروت ملی را چپاول کنند و به خارج از کشور منتقل نمایند.

در عرض این ده سال، جمهوری اسلامی چندبار فرصت داشت که با تعدیل اهداف برنامه هسته ای خود و با دریافت "بسته های تشویقی" از این شرایط غیرعادی بیرون بیاید و روابط خود را با جهان خارج عادی سازد. اما حاکمیت جمهوری اسلامی برخلاف مصالح ملی کشور این پیشنهادها را رد کرد و اوضاع کشور را به وضع اسفناک امروزی رساند. اکنون هم که نمایندگان جناح  به اصطلاح معتدل جمهوری اسلامی با توافقنامه ای که بیشتر حکم یک تسلیم نامه جنگی با یک کشور مغلوب را دارد با گروه ۱+۵ کنار آمده است، بازهم محافل مافیایی و رانت خوار می کوشند این سازش و بطور کلی مذاکرات با غرب را تخطئه کنند. ولی "جام زهری" که بالاخره بنام "نرمش قهرمانانه" بسر کشیده شد و پاسخ مثبت و سریعی که به گزارش کوتاه آقای روحانی از مذاکرات ژنو داده شد، حاکی از درماندن در تنگنای مهلکی است که رهبر جمهوری اسلامی سعی دارد نظام خود را بهر قیمتی از آن نجات دهد.

هممیهنان،
جبهه ملی ایران توافق هسته ای ژنو را نخستین گام در راستای تنش زدایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی بشمار می آورد. گامی که می تواند  ابرهای سیاه جنگ را از آسمان ایران دور نماید و موقتا در بهبود زندگی مردم ایران هم موثر باشد.

افزون براین، شاید فشار غرب و توافق ژنو بتواند آغازی برای اجرای وعده های انتخاباتی دیگر آقای روحانی گردد؛ بزودی خفقان، سرکوب و اعدام پایان یابد، همه زندانیان سیاسی و عقیدتی آزاد گردند و حقوق شهروندی ملت ایران رعایت شود.

پاینده ایران
استقلال آزادی جمهوری ایرانی

جبهه ملی ایران آمریکا و اروپا
دوشنبه، چهارم آذر ١٣٩٢

http://www.jebhemelli.info
http://jebhe.infoتنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .