اطلاعیه "خبرگزاری جبهه ملی ایران" درباره بیانیه ای که از

طرف آقای موسویان بنام استاد ادیب برومند ارسال شده است.

استاد ادیب برومند، رِییس شورای مرکزی جبهه ملی ایران با اعلامیه ای که توسط دکتر حسین موسویان ارسال شده است بار دیگر موافقت خود را با تشکیل مجمعی بنام مهستان جبهه ملی اعلام نموده ولی از اعلام آن در رسانه ها گله کرده است .این در حالی است که غیر از بیانیه کتبی اعلام تشکیل مهستان، فایل صوتی همان بیانیه با صدای آقای ادیب برومند نیز در ۲۹ تیرماه ۱۳۹۲ توسط مهندس زعیم به رسانه ها ارسال شده بود.اختلاف بین دکتر موسویان و مهندس زعیم همیشه در جبهه ملی مساله ساز بوده است و ادیب برومند را بارها به تفییر موضع وادار نموده است. البته فشار های امنیتی رژیم هم باعث تفییر موضع ایشان شده است که در جمهوری اسلامی خارج از انتطار نیست و از اهمیت ارزش تلاش های آقای ادیب برومند در بقای جبهه ملی در صحنه سیاست ایران نمیکاهد. ما قبلا نگرانی خود را درباره اختلاف نظر سازمانی و استراتژیک آقایان زعیم و موسویان درباره نقش جبهه ملی ایران طی نامه ای خصوصی به شورای جبهه ملی اعلام کرده بودیم و اکنون نیز هشدار میدهیم در صورت عدم حل اختلافات این دو نفر، جبهه ملی ایران، این قدیمی ترین نهاد دمکراسی خواه در خاورمیانه را دچار انشعاب و یا تزلزل خواهد کرد. خبرگزاری جبهه ملی ایران آمادگی خود را برای میزبانی مناظره ای بین دکتر موسویان و مهندس زعیم برای حل اختلافات سازمانی و بازگشت جبهه ملی به مسیر اصلی خود در صیانت از منافع ملی اعلام میدارد.

خبرگزاری جبهه ملی ایران

چهارم امرداد ١٣٩٢