پیکر مهندس اسماعیل حاج قاسمعلی دیروز به خاک سپرده شد

طی مراسمی در روز جمعه ششم اردیبهشت ماه  پیکر مهندس اسماعیل حاج قاسمعلی در بهشت زهرا به خاک سپرده شده.
در این مراسم که از برابر منزل ایشان برگزار شد استاد ادیب برومندریاست شورای مرکزی جبهه ملی ایران,خسرو سیف دبیر کل حزب ملت ایران و مهندس حسین شاه اویسی و مهندس بهرام نمازی از هموندان این حزب،مهندس عباس امیر انتظام به همراه بانو الهه امیرانتظام،دکترهرمیداس باوند عضو هیئت رهبری جبهه ملی ایران،دکتر حسین موسویان ریاست تشکیلات و هیئت اجرایی جبهه ملی ایران ,دکتر لقا اردلان ،مهندس کورش زعیم ،مهندس مرتضی بدیعی,مهندس حسین عزت زاده از شورای مرکزی به همراه مهندس آرش رحمانی و مهندس اشکان رضوی از هموندان سازمان مهندسان و مهندس مهران بختیاری ومحسن زمانی از سازمان دانش آموختگان در کناردیگر اعضاء و هوداران جبهه ملی ایران در این مراسم حضور داشتند.
گفتنی است مهندس حاج قاسمعلی یکی از بازماندگان رویداد 16 آذرسال 1332 بود که هماره در تمام عمرخوداز اندیشه های ملی و مصدقی و مبارزه در راه ملت ایران دور نشدو توانست در پرتو چنین اندیشه ای حتا درزندگی خانوادگی نیز فرزندی چون دکتر علی حاج قاسمعلی را تربیت نماید .
روانش شاد و راهش پر رهرو

 

پاینده ایران

ای آفریدگار پاک, ترا پرستش می کنم و از تو یاری می جویم

اوست پایدار

هم میهنان!

خورشید وجود یکی دیگر از شیفتگان ایران که روزگارش در راه مبارزه برای آزادی، حفظ استقلال ایران، استقرار عدالت اجتماعی و اتحاد نیروهای ملی سپری شد، غروب کرد و سرانجام نیز قلب آکنده از عشقش به میهن از تپیدن باز ایستاد و یاد او ماند و دنیایی از آرمانهای ملت گرایانهی میهن پرستان ایران زمین.

با اندوه فراوان درگذشت زنده یاد مهندس اسماعیل حاج قاسم علی از اعضای دیرپای جامعه سوسیالیستهای نهضت ملی به رهبری شادروان خلیل ملکی، پویندهی وفادار مکتب مصدق، از یاران شهیدان پروانه و داریوش فروهر، از همرزمان سه شهید اهورایی جنبش دانشجویی در شانزدهم آذر1332.

مبارزی که پس از کشتار 16 آذر بر مزار سه شهید دانشگاه در حضور نیروهای سلاحدار که مانع گردهمایی بودند، در یک سخنرانی پرشور و شجاعانه و مستدل نظام استبدادی وابسته را به محاکمه کشید و به دفاع از حقوق ملت پرداخته و بر ادامه راه پرافتخار مصدق بزرگ و یاد و خاطرهی شهیدان سخن گفت:

اکنون به پاس یک عمر به درازی بیش از 60 سال مبارزهی ملت گرایانه و در عمل آموزش درس وفاداری، صداقت، شجاعت و پیکار پیگیر در راه ساختن ایرانی آزاد و مستقل، با احترام از او یاد می کنیم و خاطرهاش را هرگز فراموش نخواهیم کرد.

حزب ملت ایران

این سوگ بزرگ را به همه ایران دوستان و نیروهای ملی به ویژه جامعه سوسیالیستهای نهضت ملی، دوستان، خانواده ارجمند، همسر بزرگوار و فرزند برومندش آقای دکتر علی حاج قاسم علی صمیمانه دل آرامی و تسلیت می گوید.

حزب ملت ایران

تهران 7 اردیبهشت ماه 1392 خورشیدی