پیام جبهه ملی ایران- اروپا و آمریکا به همایش چهارم “اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران”

 

هموطنان عزیز،

برگزاری چهارمین همایش شما را به مسئولین و دیگر هموندان همایش چهارم اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی شادباش میگوییم و یقین داریم که شما از این پس نیز با جدیت در سوی دستیابی به حاکمیت ملت و استقرار دمکراسی در ایران کوشا خواهید بود.

دوستان، ۳ سال است که تشکل شما با فراز و فرودهای مشابه همه سازمانهایی که در برون از مرزهای ایران تاسیس می شوند و به مثابه بخشی از جنبش آزادی- و دموکراسی خواهی ایران عمل میکنند، به مبارزات خود ادامه داده است. در این مدت شما یکی از صداهای رسای زنان، دانشجویان، کارگران و دیگر مبارزین ایران برای احقاق حقوق شهروندی، بوده اید و در مبارزه برای طرد و نفی تبعیضات جنسیتی، عقیدتی، مذهبی و قومی در ایران کوتاهی نکرده اید.

هممیهنان، همایش چهارم شما در شرایطی برگزار میشود که با وجود دستگیری، شکنجه و محکومیت کنشگران مدنی- سیاسی ایران به زندانهای طولانی، جنبش ضداستبدادی مردم آرام نمی گیرد و اخیرا در شکل رای دادن به یک چهره به اصطلاح معتدل نظام جمهوری اسلامی به امید بهبودی نسبی وضع اقتصادی و اجتماعی کشور، برجسته تر گشته است. با این وجود هنوز هم حاکمیت جمهوری اسلامی از هیچ اقدام غیرقانونی و ظالمانه رویگردان نیست، حبس غیرقانونی خانم رهنورد و آقایان کرروبی و موسوی هنوز هم ادامه دارد. هنوز هم بسیاری از فعالین جنبش سبز، زنان، دانشجویان، روزنامه نگاران، مدافعین حقوق بشر و دیگر مبارزین مدنی و سیاسی مانند عبدالله مومنی، احمد زیدآبادی، عبدالفتاح سلطانی، رضا شهابی، فریبرز رئیس دانا، ابوالفضل عابدینی، محمدعلی دادخواه وعیسی خان حاتمی که با اتهامات واهی به سالها حبس محکوم شده اند، در زندان هستند.

دوستان در چنین شرایطی با این چشماندازهای ناروشن، گریزی نیست جز گردهم آمدن تشکل های جمهوریخواه، سکولار و دمکرات و کوشش در ایجاد اپوزیسیونی که دارای مرزبندی روشنی با نظام جمهوری اسلامی است.

جبهه ملی ایران- اروپا آمادگی خود را برای همگامی و همکاری با همه گروه ها، سازمانها و احزاب بر گرد اصول عاجل زیر اعلام میکند:

۱- حاکمیت ملت از طریق صندوق رای.
۲- جدایی نهاد دین از دولت و حکومت.
۳- پذیرش مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر.

هموطنان، ما می توانیم در پشتیبانی از
- مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی،
- مبارزه زنان ایرانی برای حقوق انسانیشان،
- پیکار همه زحمتکشان، جوانان و دانشجویان و اقوام ایرانی برای احقاق حقوق شهروندیشان،
همگام و همیار هم باشیم.

برای شما همایشی پربار و پیروز آرزو داریم

پاینده ایران

 

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .