به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه برنگذرد

 

پیام جبهه ملی ایران- اروپا و آمریکا به

استاد ادیب برومند و شورای مرکزی جبهه ملی ایران،

هموندان جبهه ملی ایران- اروپا و آمریکا با کمال خوشنودی تصمیم ارزشمند شما، مبنی بر ایجاد شورای مهستان جبهه ملی ایران را به جنابعالی و همه هموندان جبهه ملی ایران در تمام جهان تبریک می گویند. ما یقین داریم که در آینده، شورای مهستان جبهه ملی ایران نظاره گر و مشاوری دانا، با تجربه و دلسوزی در بررسی بیشترین مسائل و مشکلات پیش روی شورای مرکزی جوانِ جبهه ملی ایران خواهد بود و از هیچ کمکی در راه رشد و شکوفایی کشورمان ایران و جبهه ملی ایران دریغ نخواهد کرد.

پاینده ایران

جبهه ملی ایران- آمریکا و اروپا

سه شنبه یکم  امرداد ١٣٩٢