بیانیه جبهه ملی ایران- آمریکا و اروپا

علیه شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی در ایران

 

   بار دیگر دو هم میهن کرد، برادران زانیار و لقمان مرادی و پنج هموطن عرب تبار خوزستانی، محمدعلی عموری، سیدجابر البشوکه و برادرش سیدمختار البشوکه، و هاشم شعبانی عموری و هادی رشیدی به اتهام "عضویت در سازمانهای جدایی طلب و مشارکت در فعالیت‏های تروریستی" محکوم به اعدام گردیده اند و هر دم بیم اعدام آنان میرود.

   صرفنظر از درستی یا نادرستی اتهامات وارده به نامبردگان، جبهه ملی ایران با آگاهی به روش اعترافگیری توسط شکنجه، محاکمات فرمایشی و بطور کلی عدم رعایت حقوق انسانی زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی، به احکام اعدام این هم میهنان و۳۰ شهروند دیگر ایرانی که متعلق به اقلیت‌های قومی و مذهبی هستند، شدیدا اعتراض دارد و خواهان لغو حکم اعدام  و آزادی تمام زندانیان سیاسی درجمهوری اسلامی می باشد.

 

جبهه ملی ایران-اروپا و آمریکا

 

پنجم بهمن ١٣٩١

 

http://www.jebhemelli.info/

 

http://www.jminews.com/news/fa/