با درود و تسلیت به منصور اسانلو، فرزند آزاده و رشید ملت و طبقه کارگر ایران
جبهه ملی ایران- اروپا و آمریکا

با اندوه فراوان به شما و تمامی اعضای خانواده محترم اسانلو از دست رفتن افشین اسانلو را تسلیت میگوید.
در حالیکه وظیفه قوه قضائیه جز تضمین حقوق فردی و اجتماعی ، تحقق صلح ، عدالت و امنیت نیست، قوه قضائیه جمهوری اسلامی در دستگیری و اتهام زنی بی اساس به شهروندان ایران ید درازی دارد. بی تردید مسئولین و عوامل این قوه روزی نه چندان دور تحت پیگرد قانونی و قضایی ملت فهیم و عدالت جوی ایران قرار خواهند گرفت و مجبور به پاسخ گویی به تمامی اعمال نفرت انگیز خود خواهند بود؛ از جمله جان گرفتن از زندانیان در بند.
اعلان میداریم که از خانواده داغدیده افشین اسانلو، بویژه از مادر زحمتکش و دل سوخته ایشان بابت پروردن این سرمایه های ملی برای میهنمان، سپاسگزاری کرده و خود را در غم از دست دادن فرزندشان شریک میدانیم.

با امید به آزادی، عدالت اجتماعی و بازگشت شادی پایدار برای همه ملت ایران.
جبهه ملی ایران- آمریکا و اروپا

یکشنبه بیست و سوم ژوئن ٢٠١٣
دوم تیر ١٣٩٢