اعلامیه رییس هیات رهبری جبهه ملی ایران، استاد ادیب برومند

 بنام خداوند جان و خرد

 من به عنوان رییس هیئت رهبری جبهه ملی ایران، خوشوقتم که، پس از ۶۴ سال که از بنیانگذاری این سازمان مردمی و ملی می گذرد، تحول بزرگی را در سامانه سازمانی جبهه ملی ایران اعلام نمایم.

طبق مصوبه هیئت رهبری جبهه ملی ایران، یک شورایعالی مشورتی به نام شورای مهستان جبهه ملی ایران ایجاد شده است. شورای مهستان جبهه ملی ایران که از امروز بطور موقت تشکیل و فعال می شود، در نخستین نشست کنگره چهار سالانه جبهه ملی ایران در آبان ۱۳۹۲، یا هر گاه با توجه به شرایط سیاسی و امنیتی امکان تشکیل آن فراهم آید، برای گنجاندن در اساسنامه  در مجمع فعالان جبهه ملی ایران رای گذاشته خواهد شد.

اعضای شورای مهستان، که هیئت رهبری مرا به ریاست موقت آن تعیین کرده اند، شخصیت‌های برجسته و با تجربه و خردمند جبهه ملی ایران، از جمله همه اعضای پیشین شورای مرکزی که اکنون عضو شورا نیستند و برخی اعضای برجسته و پیشکسوت شورای مرکزی کنونی، بنا به دعوت، عضویت خواهند یافت. وظیفه شورای مهستان بازنگری و بررسی مجدد همه مصوبه‌های شورای مرکزی و تایید یا رد آنها می باشد شورای مهستان همچنین خود می تواند مبتکر مصوباتی باشد که برای تایید به شورای مرکزی ارائه شود.

به این ترتیب، جبهه ملی ایران نه تنها دارای یک دیده بان دلسوز برای حفظ حیثیت سیاسی جبهه ملی ایران متشکل از اعضای پیشکسوت می شود، شورای مرکزی جبهه ملی ایران هم فرصت می یابد تا با پذیرش اعضای منتخب جوانتر، از دانش نوین و توانمندی‌های آنان بهره مند شود و نسل آینده رهبران جبهه ملی را پرورش داده، با دانش و خرد و توانمندی بیشتر به ملت بزرگ ایران خدمت نماید.

رییس هیئت رهبری و رییس موقت شورای مهستان

جبهه ملی ایران

ادیب برومند

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲
 

پیشنهاد تشکیل شوراي مشورتي مهستان جبهه ملي ايران


 

 پيرو مذاكرات هيئت رهبري در طي شهريور و مهر ۱۳۹۰، با رياست شوراي مركزي جبهه ملي ايران و موافقت ايشان، پيشنهاد كورش زعيم مبني بر تشكيل يك شورايعالي مشورتي به نام شوراي مهستان جبهه ملي ايران كه يك بار هم در تاريخ ۲ مهر ۱۳۸۸ براي طرح در شورا ارائه و در جلسه شورا هم خوانده شده بود، موافقت براي تشكيل موقت آن و طرح در نشست شوراي مركزي به عنوان متمم به اساسنامه جبهه ملي ايران حاصل شد.


 

شوراي مهستان جبهه ملي ايران، كه بطور موقت و آزمايشي تا تصويب آن براي افزودن به اساسنامه آينده جبهه ملي ايران، نه تنها بزرگان و پيشكسوتان مبارزه سياسي در جبهه ملي را گرامي خواهد داشت، بلكه به آنان اجازه نظارت عالی بر همه مصوبات شوراي مركزي را خواهد داد و شرايط را براي پذيرش نسلهاي ميانسال و جوان كه جبهه ملي ايران طي دو دهه گذشته از نيرو، استعداد، دانش و هوشمندي آنان غافل و بي بهره بوده است در شوراي مركزي فراهم خواهد ساخت.

متن پيشنهاد:

  ماده ۱: یک شورایعالی مشورتی به نام "شورای مهستان جبهه ملی ایران" تشکیل می شود که مقامی بالاتر از شورای مرکزی داشته و دارای حق  بررسی همه مصوبات شوراي مركزي خواهد بود.
 

ماده ۲: شوراي مهستان هر ماه دستكم يك بار نشست خواهد داشت، صورتجلسات شوراي مركزي را مطالعه و در مورد مسير سياسي بحث‌ها و ماهييت مصوبات شوراي مركزي ديدگاه مشورتي خود را اعلام خواهد نمود. شوراي مهستان خود حق دارد موارد يا پيشنهادي را براي تصميم گيري به شوراي مركزي ارجاع دهد.


ماده ۳: همه مصوبات شورای مرکزی جبهه ملی ایران برای تایید به شورای مهستان ارجاع می شود. مهستان حق دارد در مدت تعیین شده توسط شورای مرکزی، آنرا تایید، اصلاح یا رد کند. در صورت عدم تایید، مصوبه شورا باید دوباره مطرح و به تصویب دو سوم نشست بعدي اعضای شورای مرکزی برسد.


ماده ۴: تعداد اعضاي شوراي مهستان محدوديت نخواهد داشت و كساني حق عضويت در شوراي مهستان را دارند كه يكي از شرايط زير را دارا باشند:


آ- همه اعضای پیشین زنده شورای مرکزی جبهه ملی ایران که در شورای کنونی حضور نداشته باشند.


ب- هر عضو شورای مركزي کنونی جبهه ملی ايران كه از ۸۰ سال به بالا سن داشته باشد.


ج- هر عضو شوراي مركزي كنوني بالاي ۷۰ سال مي تواند داوطلبانه نامزد عضویت مهستان شود. پذيرش و انتقال عضو داوطلب از شوراي مركزي به شوراي مهستان با راي اكثريت اعضاي حاضر در جلسه شوراي مهستان خواهد بود.


د- هر نماینده صاحب رای در پلنوم یا کنگره‌های جبهه ملی ایران که ۷۰ سال داشته، می تواند خود را نامزد شوراي مهستان کند و در صورت انتخاب با رای اکثریت، مستقیما عضو شورای مهستان شود.


ه- عضويت در شوراي مهستان مادام العمر خواهد بود، مگر با كناره گيري داوطلبانه.