نوروز 1392 خجسته باد!

 

سال نو را با این امید آغاز می کنیم که ایران عزیز ما سرانجام آغازي امیدبخش را در افق مشاهده کند. با این امید که سرانجام  آغازی برای برونرفت ستم و دروغ و فساد از میهن باشد. به این امید که سال نو آغازی برای عقب نشینی خودکامگی و تنگ اندیشی باشد، و پگاهی برای راستی و آزاد اندیشی و سروری مردم. ما ایرانیان آماده هستيم كه سرانجام کشور خود را پس بگيريم و به جهانیان نشان دهيم که هنوز هستیم و بودن ما بي پايان است. با اين اميد كه ما ایرانیان دوباره پیشاپیش کاروان تمدن گام برداريم و همچنان جهانیان را از آزادگی و خرد و دانش خود شگفت زده کنيم.

آزادگی و راستي و مردم سالاري در سرشت ما ايرانيان است. ما از خودکامگی بيزاريم. ما با دروغ و فساد بيگانه ايم. ما بيگانه گرايي و خيانت به منافع ملي را برنمي تابيم. ما ایرانیان با فرهنگ شادي آفريده شده ايم، ما سياهپوش و گریه کننده نیستیم، ما خاک بر سر ریز نیستیم و پشتمان را فقط در جنگ با دشمن خونین می کنیم. ما ایرانی هستیم و همه جشن های ایرانی را بر پا خواهیم کرد. چهارشنبه سوري را، جشن بزرگ نوروز را، و جشنهای ملی مهرگان، یلدا و سده را به گاهشمار ملي باز خواهیم گرداند.

من آینده نیکی را برای ملت ایران پیش بینی می كنم، هرچند كه نخست بايد راه كوتاه سنگلاخي را بپيماييم. آينده ما نيك است، زیرا ما ملتي نیک انديش و نيك خواه هستیم. هنگامی که ملت ایران حاکمیت خود را به دست بگیرد، ثابت خواهد کرد که خشونتگرا نیست. ملت ايران ثابت خواهد کرد که آزاده و بخشاینده و مهربان است. ملت ایران همه کسانی را که از انحصارها و روابط ناميمون و غيرقانوني بهره برداری کرده اند و ثروت اندوخته اند خواهد بخشایید، به شرط اینکه ثروت خود را در ایران سرمایه گذاری کنند. ملت ايران همه کسانی را که ستم کرده اند، خشونت کرده اند، زندانبانی کرده اند، حکم های ناحق و ستمگرانه داده اند، خواهد بخشایید. ملت آنان را که به ناحق دستشان به خون آلوده شده باشد با مهراندیشی دادرسی خواهد کرد و بجاي اعدام به كارهاي اجتماعي واخواهد داشت. ملت هم ميهنان گمراهی را که برای فرار از ستمگری به تبلیغ و اقدام علیه تمامیت ارضی کشور پرداخته اند خواهد بخشایید و حقوق برابر همه افراد را تضمین خواهد کرد. ملت ایران همه کسانی را که در اداره کشور حقوق قانوني یا حقوق بشري مردم را زير پا گذاشته اند خواهد بخشایید. ملت ایران همه افراد ملت را بر پايه شايستگي، بي توجه به جنسيت و اعتقادات و وابستگی های سياسي کنونی و گذشته، برای اداره کشور به کار خواهد گرفت. ملت ایران همه کشورهایی را که در گذشته و كنون علیه منافع ملي ایران اقدام کرده اند و مي كنند خواهد بخشایید و با همه دوستی خواهد کرد. ملت ایران نشان خواهد داد که در بزرگی و مهراندیشی همتا ندارد.

من، به نام یک ایرانی، امیدوارم و نوید می دهم که سال نود و دو، سال تحول و سال چرخش به سوی مردم باشد. سالی که در آن مردم ایران نوید آزادی را خواهند شنید، چشم انداز برپایی مردم سالاری را خواهند دید و طعم مشارکت در سرنوشت خود را خواهند چشید.

 

کورش زعیم             

یکم فروردین 1392


 

 

نيايش سال نو

 

ای تویی که خورشید من ایرانی را گرفتی و در تاریکی و ایستایی ذهن خود زندانم كردي،

اي تويي كه شير وجود من را با دوزيستان جانشين كردي،

اي تويي كه آهن اراده من را با سنگ خارة خود مي ترساني،

و پرچم زيباي سه رنگين من را درفش بيگانگان كردي.

بدان که من ايرانيم!

من ذهن خشكيده نابارور تو را چنان با جنبش آزادگی خود تکان خواهم داد تا زنده و پوياگردد.

من دل سياه و زشت دوست تو را با فرهنگ ایرانیم چنان روشنايي خواهم داد كه از نفرت زيبايي ها رها شوی.

تو اندیشه تاريك خود را بر من تحمیل نتواني کرد،

تو خشونت فرهنگ واپسگراي خود را بر من چيره نتواني كرد،

تو دارايي من را غارت مي كني، ولي توان بازنده سازي من را دزدي نتواني كرد،

من سرانجام تو را با پرتوي درخشان ایرانی بودن روشن خواهم كرد،

من ستم تو را با مهربانی خود درهم خواهم شکست.

من ایرانی، تا تو را انسان نکنم از پای نخواهم نشست،

من لذت و افتخار ایرانی بودن را به تو خواهم چشاند،

تا هرگز نخواهي آنچه هستي باشي!  

 

كورش زعيم

1 فروردين 1392