اعلامیه جبهه ملی- ایران اروپا و آمریکا

به مناسبت زلزله خاش و سراوان بلوچستان

 

هردم ازین باغ بری میرسد

تازه تر از تازه تری میرسد

 

هنوز هموطنان بلادیده ما در آذربایجان و بوشهر سرو سامان نیافته، قد راست نکرده و مجال درمان درد و ویرانی را نیافته اند که خبر تلخ و ناگوار زلزله خاش و سراوان مردم محروم بلوچستان و ملت ایران را لرزاند.

هممیهنان بلوچ ما مردمانی قانع، آرام و کم توقع می باشند. آنها به حداقل امکانات زندگی قانع هستند، ولی شوربختانه این حد اقل نیز از آنان دریغ گردیده است. فقر و بیکاری درد دیرینه مردم مهربان بلوچستان بوده که نه دیروز و نه امروز دولتها در سدد بهبود و ایجاد زندگی بهتری برای این درماندگان برنیامده اند و بلوچستان کماکان فقیرترین بخش کشور ایران بجای مانده است.

اکنون آنچه امیدوارکننده و ارزشمند است، کمک و پشتیبانی مردم همسایه بلوچستان(کرمان، بندرعباس، جیرفت و بم) می باشد.

جبهه ملی ایران همراه اعتراض به بی توجهی حکومت جمهوری اسلامی به اوضاع اقتصادی و اجتماعی هموطنان ما در بلوچستان، به بازماندگان کشته شدگان این زلزله تسلیت عرض کرده و خود را در این درد بزرگ غمخوار و همدرد مردم مصیبت دیده بلوچستان میداند.

کوشش در راستای بهبودی وضع معیشت، بهداشت و رفاه هموطنان بلوچ ما، از مبارزه علیه حاکمیت ضد ملی جمهوری اسلامی جدا نیست.

 

پاینده ایران

جبهه ملی ایران- آمریکا و اروپا

پنجشنبه بيست و نهم فروردين ١٣٩٢