‫شیادی گیسوان بافته که من علویم


‫‫از روش های دستگاه مخوف استالینی که الگوی رفتار دستگاه های امنیتی کشورهای خودکامه و پلیس در آینده شد، بستن یک اتهام یا سری اتهام های دروغ به یک مخالف و یا منتقد و سپس پرونده سازی درباره آن اتهام ساختگی بود. این روش که در دوران پهلوی، نخست در دستگاه شهربانی رضاشاه و سپس در ساواک پیگیری می شد، از سوی استادان چیره دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی و شیادانی مانند حسین شریعتمداری، به چنان بلندایی رسیده که پیشینیان، خواب آن راهم نمی دیدند. در میان مخالفان حکومت نیز این رفتار، بارها از سوی سازمان مجاهدین در باره کسانی که از ایشان جداشده اند، به کارگرفته شده است.

‫اینک، فردی به نام آقای حسن اعتمادی، نمیدانم از سر خود و یا از سوی کسانی، نوشتاری را در تارنمای گویا نیوز به چاپ رسانده و مدعی شده که من، محمّد امینی، همان م. الف. جاوید نامی هستم که سال ها پیش، کتابی به نام «دموکراسی ناقص» نوشت.

‫این دروغ پرداز و مفتری، این میزان انسانیت هم به خرج نداده که از راه ایمیلی که از من دردست دارد و یا از راه دوستانش که مرا می شناسند، پرسان شود که آیا شما همان م. الف جاوید هستید که من می خواهم درباره اش بنویسم؟

‫من م. الف جاوید حقیقی را می شناسم و از نام راستین او آگاهم و آقای خسرو شاکری که گاه و بیگاه در کتابخانه کنگره در واشنگتن با او در هنگامی که سرگرم گردآوری آن کتاب بوده اورا می دیده و آقای احمد تقوایی باشنده واشنگتن که با او دوستی داشته و نیز دست کم سه تن دیگر که زنده اند، آن نویسنده محترم را می شناسند و می دانند که نامش محمد امینی نیست! من چند بار در ایران، با نام مستعار م. الف. مراد نوشتارهایی منتشر کردم ولی هرگز زیر نام «م. الف. جاوید» چیزی ننوشتم و در نوشتن کتاب یادشده نیز همکاری نداشتم.

‫اینک، این آقای حسن اعتمادی که به بنگاه دروغ پراکنی علیه من و پاسداری از آقای میرفطروس و میراث خاندان پهلوی تبدیل شده، چنین ادعای نادرستی را برکاغذ نهاده تا به جای نقد به کتاب سوداگری با تاریخ، مچ گیری کند. شرم بر چنین دروغ پرداز بی مسئولیت و هدفمندی باد.

‫من علیه ایشان و هر شخص، تارنما، رسانه و روزنامه ای چنین دروغی را پراکنده کند و با حیثیت من بازی نماید، به دادگاه شکایت خواهم کرد تا درس ادبی باشد که این جا جمهوری اسلامی نیست و در سرزمین های پیرو قانون نمی توان به نام آزادی قلم، با حیثیت یک نویسنده و پژوهشگر بازی کرد.

‫محمّد امینی
‫شانزدهم اوت ۲۰۱۳

 

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .