نامه سرگشاده جبهه ملی ایران اروپا و آمریکا

به آقای حسن روحانی رئیس جمهور آینده جمهوری اسلامی ایران

 

جناب آقای حسن روحانی،

 

در انتخاباتی غیر دموکراتیک که پیش شرطهای یک انتخابات سالم و منصفانه از طرف حاکمیت جمهوری اسلامی به هیچ وجه رعایت نشده بود، اکثریت ملت بزرگ ایران نگران از خطراتی که کیان کشور را شدیدا تهدید میکردند و با امید دفع این خطرات و تغییر در وضع موجود، به شما اعتماد کرده و شما را بریاست جمهوری کشورشان برگزیدند. جبهه ملی ایران- آمریکا واروپا این پیش آمد را به ملت ایران و جنابعالی تبریک میگوید و طبیعتا خود را در شادی خودجوش آنان سهیم میداند. ما در این رای گیری شرکت نکردیم و بی آنکه بخواهیم برای دیگران تکلیفی تعیین کرده باشیم شرکت و یا عدم شرکت را به خود آنان واگذار نمودیم.

 

جناب آقای حسن روحانی،

 

شما یکی از مقام های نظام جمهوری اسلامی هستید و تاکنون هم مناسب مهمی در این نظام داشته اید، نظامی که کشور بزرگ و از هر لحاظ غنی  ایران را تا چند گامی سقوط و فروپاشی کشانده است.

با  وجود این، اگر ملت هوشمند و نجیب ایران شما را از میان دیگر نامزدهای این نظام به ریاست جمهوری برگزید، مطمئنا بدلیل خاطره نسبتا مثبتی است که از دوره ماموریت شما در دولت آقای محمد خاتمی داشته است.

بزرگترین خطری که کشور را از خارج تهدید میکند شکست کامل مذاکرات هسته ای کنونی با هیئت 5+1 است. ملت میهندوست ایران نیک می داند که گرچه حمله به ایران می تواند باعث سقوط نظام حاکم گردد، ولی آنگاه خطر فروپاشی کیان کشور و نابودی تمامیت ارضی ایران هم در دستور روز جنگ طلبان و مزدوران در کمین نشسته آنان قرار میگیرد. در داخل نیز وضعیت اسفناک اقتصادی و فساد و فقر گسترده بلای جان ملت ایران شده است.

افزون بر این شما به ملت ایران وعده دادید که دولت شما

- با تدبیر راه تعامل و مدارا با جهان را خواهد‌ رفت و سایه جنگ و تحریم اقتصادی را دور کرده و توسعه اقتصادی و سیاسی به ارمغان خواهد آورد.

- موجبات آزادی همه زندانیان سیاسی را فراهم خواهد کرد.

حقوق شهروندی همه ایرانیان را محقق خواهد کرد.

کرامت و حقوق زنان، دانشجویان، کارگران، کشاورزان، کارمندان و همه ایرانیان را، بدون تبعیضات قومی و مذهبی محترم شمرده و رعایت خواهد کرد.

 

جناب آقای روحانی،

 

با اجرای وعده هايی را که به ملت ايران داده اید ثابت نماييد که به تمام گفته های خود باور داريد. با این  پیشداشت که شما از تجارب منفی دو دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی درسهای با ارزشی آموخته اید. امیدواریم در بوته آزمون بزرگ، عملکردی متفاوت از مقامات سلف خود به نمایش گذارید و خدمتگزار ملت و کشور ایران باشید.

پیروز باشید و اطمينان داشته باشيد که ملت ايران همواره فرزندان خدمتگذار خود را با احترام به ياد خواهد آورد.

 

 جبهه ملی ایران- آمریکا و اروپا

 

یکشنبه 26 خرداد 1392

http://www.jebhe.info/

http://www.jebhemelli.info/

www.jebhemell.com