همدردی جبهه ملی ایران- اروپا و آمریکا
با هموطنان آسیب دیده زمین لرزه استان بوشهر

 

زلزله نه بلای آسمان است و نه خشم زمین

 

بازهم در پی یک زلزله سدها هموطن ما کشته و زخمی شده اند. جبهه ملی ایران به بازماندگان آنان صمیمانه تسلیت میگوید. به آنان دلداری میدهد و یقین دارد که بزودی ایرانیان بسیاری، اگر مامورین حکومتی جمهوری اسلامی مزاحمت ایجاد نکنند، به یاری آنها خواهند شتافت. ما اطمینان داریم که بویژه جوانانی که دغدغه ایرانی و ایران در دل دارند، با کمال میل هرچه در توان دارند در خدمت هممیهنان آسیب دیده خواهند گذارد.

هموطنان، برخلاف ادعاهای دینفروشان حاکم، زمین لرزه نه یک بلای آسمانی و نه خشم زمینی است. نماز و دعا هم در رویداد و پیشگیری آن اصلا نقشی ندارد. این امر در سرزمینی مانند ایران که در یک بخش کاملا زلزله خیز کره زمین جای دارد، پیش آمدی طبیعی است. نگاهی به تصاویر خانه های ویران شده روستاهای جنوب شرقی استان بوشهر آشکارا نشان میدهد که چرا این رخداد پیامدهایی چنین دهشتناک بوجود می آورد. خانه های ویران شده از خشت های گلین و تیرهای چوبی بازمانده هایی از کاشانه های مردمانیست که روی طلای سیاه، در نزدیکی آن نیروگاه اتمی زندگی میکنند که سالهاست ثروت آنها را می بلعد، نماد وابستگی ایران به روسیه گردیده است و همواره بیم آن میرود که در پی صانحه ی فاجعه ای بمراتب سهمگین تر از این زلزله بیافریند.

هممیهنان، تجربه جهانی اثبات می کند که زلزله ای به شدت شش ریشتر فقط در مناطقی ویرانی و کشته و زخمی بجای میگذارد که خانه های مسکونی نه ساخت مقاومی در برابر زلزله دارند و نه مدیریت کارآمد و لایقی برای کمک رسانی موثر بلافاصله پس از وقوع زلزله وجود دارد. چنانکه دیده و می بینید نه حکام رژیم پیشین و نه حاکمیت جمهوری اسلامی، هیچکدام دغدغه امنیت، سلامت، رفاه، آسایش و "سعادت ملت ایران" را به آنگونه که دکتر محمد مصدق در نظر داشت و به آن هم در مدت کوتاه زمامداریش عمل کرد، ندارند. هر دو، بفکر قدرت، ثروت و تجمل خود بودند و هستند. برای دستیابی به کشوری آزاد، آباد و پیشرفته، ملت ایران گریزی جز برکناری حاکمیت کنونی با همه اعوان و انصارش ندارد. براستی که باید با پشتیبانی از مبارزین در بند و با اشکال گوناگون مبارزه مانند نافرمانی مدنی در زندگی روزمره، عرصه را براین ایران ستیزان دزد و جانی تنگ کرد و آنها را برکنار نمود. تنها یک حکومت مردمی که در پی یک گزینش واقعا آزاد زمام امور را بدست گیرد، می تواند ضامن امنیت جانی، منافع ملی درونی و برونی ایران باشد.

 

پاینده ایران

پرتوان باد پیکار مردم ایران برای دمکراسی و جدایی نهاد دین از دولت و حکومت

 

جبهه ملی ایران- آمریکا و اروپا

  ۲۳ فرودین ۱۳۹۲