چشم انداز جنبش ملی مصدقی در روند کنونی تاریخ ایران | دکترعلی حاج قاسمعلی


نخست باید تاکید شود که در گفتمان سیاسی جبهه ی ملی ایران، جنبش ملی– مصدقی ، قرائتی دموکراتیک و فرهنگ محور و مبتنی بر اصول حقوق بشر از ملی گرایی می باشد. با این نگاه بر روند کنونی حوادث ایران ، رویکرد به منافع ملی در چارچوبی مردم سالارانه، اولویت برنامه سیاسی این نیروی سیاسی است. از این روی جریان های سیاسی نظیر جبهه ی ملی در راستای میهن گرایی سازنده به دور از برتری طلبی نژادی– خونی ، و نیز پیراسته از نگاه های  ایدئولوژیک که مصالح ملی را قربانی آرمان های گروهی محدود می بینند، حرکت می کنند و برای استقرار حاکمیت ملی در پرتو قانونی دموکراتیک، که توزیع قدرت و ثروت در چارچوبی مردم سالارانه و مبتنی بر حقوق بشر صورت می گیرد و هیچ نیرو و نهادی فرای تصمیم ملت و دولت برگزیده ی آن در انتخاباتی آزاد، قرار نمی گیرد، می کوشند و تلاش می ورزند. با توجه به تحول هایی گسترده و ژرفی که در بینش نسل امروز و تجربه های نقادانه نسل دیروز صورت گرفته است، چنین آمادگی اجتماعی برای آرمان های جنبش ملی مصدقی وجود دارد، امری که اعتلای آن را در جنبش سبز شاهد بودیم و هستیم . اما باید در نظر داشت، جنبش ملی مصدقی مسایل داخل را در پرتو مسایل خارجی مورد تحلیل قرار می دهد و برای تعیین خط مشی یک حرکت سیاسی دغدغه ی منافع ملی در عرصه ی بین الملل و نیز خط قرمز تمامیت ارضی را در نظر می گیرد. نفوذ آمریکا در کشورهای همسایه و متحدان استراتژی که در کشورهای قدرتمند همسایه دارد، تحریم های شورای امنیت، التهاب در برخی استان های مرزی، که  نابخردی ها برخی سیاست های داخلی در تشدید آن نقش دارد، جنگ سایبری علیه واحد های نظامی و صنعتی، تبلیغات علیه مسئله ی هسته ای توسط تندروان اسراییل که برای ایجاد افکار ضد ایرانی در جهان کوشا هستند همه تهدیدهایی جدی هستند، که دل نگرانی زیادی برای این جنبش به وجود می آورد.

با  کمال تاسف امروزه شاهد موجی از خشونت هستیم، که آسیب های فراوان فردی و اجتماعی برای هم میهنان گران قدر و صبور و مقاوم کرد و بلوچ فراهم آورده است. از سویی دولت استعمار ساخته پاکستان، که افراطی گرایی را در خود می پروراند و باز تولید می کند. فضای تحرک تروریستی به گروه های خشونت طلب مورد حمایت عربستان می دهد، که مرزبانان امین، صدیق و فداکار میهنمان را قربانی آمال تجاوز گرانه خود کنند، از دیگر سو به جای پیگیری دیپلماتیک و کارشناسانه ی چنین فاجعه ای، اعدام های تحریک کننده ی حاکمیت، منطقه را آبستن حوادث می سازد.

هم میهنان سنی کرد نیز که در انتخابات اخیر یکپارچه با طیفی که در سرار کشور خواستار تغییر بود، همسو گردیده و نشان دادند که این فرزندان برومند ایران زمینِ کردستان، به دور از راه حل های خشونت آمیز به دنبال تغییر های دموکراتیک در بوم  و بر خویش می باشند، اعتراض هایی داشتند، که مولوی عبدالمجید نیز آن را بیان کرد، اما متاسفانه هنوز هم جواب شایسته ای به آن داده نشده است.

جبهه ی ملی ایران معتقد است که با سرمایه گذاری های اقتصادی به ویژه در مناطق مرزی سنی نشین، مشارکت دادن فعالان این هم میهنان در سرنوشت سیاسی کشور و فراهم آوردن فضایی که فرهنگ و زبان و آیین قومی خود را متبلور سازند، موجب تقویت یکپارچگی و وحدت ملی به گونه ای زیر ساختی گشته و نیروهای مغرض یا وابسته که به تحریک و آشوب برای ایجاد جریان های گریز از مرکز کوشا هستند می توانند بدون فشار امنیتی یا نظامی به حاشیه رانده شوند و مغلوب فرهنگی گردند. 

هشتم آذرماه ۱۳۹۲
تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .