نامه اى از طرف كنفدراسيون سكولار دموكراتهاى ايران به آقاى" بانكى مون" دبير كل سازمان ملل متحد


ما يك سازمان نوبنياد در گاتنبورگ سويد هستيم كه در ماه اكتبر ٢٠١٣  آغاز بكار كرده است.
بر اساس گزارشهاى و سائل ارتباط جمعى و سازمانهاى بى طرف چون سازمان ملل متحد ، عفو بين الملل ، خبرنگار ان بدون مرز و ديده بان حقوق بشر، رژيم جمهورى اسلامى به اعدام شهروندان  ايرانى بويژه پس از انتخابات رياست جمهورى اسلامى در تابستان پيش شدت بخشيده است. در چند ماه گذشته رژيم جمهورى اسلامى ايران بيش از ١٠٠ نفر از زندانيان بزه كار در شهر هاى گوناگون ايران را  حلقه آويز كرده است و همزمان بيش از ٢٠ نفر از زندانيان سياسى نيز در استانهاى سيستان - بلوچستان ، كردستان و خوزستان  به جوخه هاى اعدام سپرده شده اند.

خاطر نشان مى كنيم كه زندانيان سياسى اعدام شده در سيستان- بلوچستان بنا به گفته  رژيم جمهورى اسلامى ايران به تلافى قتل مرزبانان  ايرانى در مرزهاى ايران و پاكستان در استان بلوچستان بوده است . "حمله تروريستى به مرزداران در ماه اكتبر ٢٠١٣ انجام پذيرفت" .و اين در حالى است كه زندانيان سياسى اعدام شده در سيستان - بلوچستان در گذشته محاكمه شده و دوران زندان خودرا مى گذرانيدند و در اين عمليات دخالتى نداشته اند.
در استانهاى كردستان و خوزستان نيز همين گونه بوده و زندانيان سياسى به اصطلاح دوران محكوميت خود را مى گذرانيده اند و دركارهاى تروريستى مشاركت نداشته اند.
رژيم جمهورى اسلامى ايران از ابتداى انقلاب در سال ١٣٥٧ به اعدام شهروندان ايرانى ادامه داده و ماشين اعدام رژيم هنوز از كار باز نايستاده است.

سازمان ما براى"  آزادى - حقوق بشر- و سكولاريسم " و با  مشى مسالمت جويانه و بهره گيرى از روشهاى دموكراتيك و مدنى و با حمايتهاى بين المللى مبارزات آزادى خواهانه خود را سامان مى بخشد.
سازمان ما مخالف اعدام است  و هرگونه خشونت و كارهاى تروريستى را مردود مى شمارد و با آن مخالف است.

ما از ايالات متحده امريكا و كشورهاى اروپايى مذاكره كننده ( كشورهاى پنج + يك) با ايران درخواست داريم تا در مذاكرات پيش رو در ژنو  در مورد فعاليت هاى هسته اى جمهورى اسلامى ، موضوع  پايمال شدن حقوق بشر در ايران نيز مورد بحث و تصميم گيرى قرار گيرد.
ما خواستار آزادى همه زندانيان سياسى  و همچنين خواستار توقف اعدام و شكنجه شهروندان ايرانى هستيم.
سازمان ما همچنين از سازمان ملل و آزادى  خواهان در سراسر گيتى مى خواهد تا مردم ايران را براى دست يابى به دموكراسى و انتخابات آزاد يارى رسانند.
ما بر اين باور هستيم كه جمهورى اسلامى حكومت شايسته مردم ايران نيست و بايستى از قدرت كناره گيرى كند.
ما با هرگونه  تجاوز نظامى از خارج كشور به ايران مخالفيم و آنرا بر نمى تابيم. 

بااحترام
كنفدراسيون سكولار دموكراتهاى ايران
گاتنبورگ سويد
هشتم نوامبر ٢٠١٣تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .