دوست ارزشمند جناب آقای منوچهر فاضل

 

با اندوه فراوان درگذشت برادر ارجمندتان را به شما که از هموندان بلند پایه حزب ملت ایران و رهروان مصدق بزرگ و آرمان خواهان و پویندگان دیرپای راه استقلال و آزادی ایران هستید تسلیت گفته برای جنابعالی و خانواده محترم از آفریدگار پاک دل آرامی و شکیبایی آرزومندیم.

دکتر سعید آل آقا- مهندس فریدون آقایی- دکتر محمود امامی- دکتر محمد ابوالحسنی- مهندس حسین اخوان- نیره انصاری- دکتر بهروز برومند- مهدی بهشتی- حسن پارسا- دکتر ناصر تکمیل همایون- حسین خشایار دوست- خلیل خلیلی پور- عباس دخانی- منصور رسولی- مهندس محمود زندیان- خسرو سیف- بدری سعیدی- منصور سروش- مهندس حسین شاه اویسی- مهوش صالحی- مهندس نسرین صدری- دکتر سیاوش صحت- امیر فتاحیه- اسماعیل فراهانی- علیرضا فرهادی- دکتر احمد قیصری- دکتر محمود قیصری- دکتر منوچهر کیهانی- مهندس علی اصغر گلسرخی- سیمین مخبر- فرزین مخبر- دکتر مصطفی مالز- مهندس حمیدرضا مسیبیان- اسد موسوی- رشید مظفری سردشتی- دکتر محمد وفایی- مهندس بهرام نمازی- لطفاله یوسف قهاری- همایون هشیار- حمید وحیدی منش

 

جبهه ملی ایران - آمریکا و اروپا

درگذشت برادر همرزم گرامی آقای دکتر منوچهر فاضل را به ایشان تسلیت میگوید.