به رییس جمهور ایالات متحده امریکا
به شورای امنیت ایالات متحده امریکا
به دست اندکاران سیاست خارجی امریکا

کاربرد سلاح شیمیایی در سوریه و حمله امریکا


در حالیکه با رژیم دیکتاتوری و جنایت پیشه سوریه از دوران حافظ اسد تا پسرش بشار اسد و حاکمیت فرزندان روان پریش دیگرش در دایره قدرت، مخالف هستیم و کلیه عملکرد او را که هیچگاه به سود مردم سوریه نبوده تقبیح می کنیم، در مورد رویداد اخیر کاربرد سلاح شیمیایی علیه مردم سوریه و تصمیم امریکا و هم پیمانانش به مجازات رژیم سوریه، ما پرسش هایی داریم که پیش از حمله امریکا و هم پیمانانش به سوریه باید پاسخ داده شوند:

یک: چرا امریکا و هم پیمانانش هرگز مخالفت، انزجار یا تقبیحی از جنایت های وحشیانه تروریست های اعزامی القاعده، از افغانستان و پاکستان تا سومالی و سودان و حتا انگلستان، به درون مخالفان وگروه های تروریست وابسته به القاعده از خود نشان ندادند؟ چرا قتل عام ها و سربریدن های زنان و کودکان و افراد غیرنظامی و درندگی و خونخواری آنها هرگز مورد توجه قرار نگرفت؟ آیا فقط کاربرد مواد شیمیایی جنایت به شمار می آید؟


 

دو: در اعتراض به حمله شیمیایی در سوریه، هرگز هیچ بررسی یا اشاره ای به امکان دستیابی القاعده و گروههای وابسته به آن، به گاز سارین یا خردل از انبارهای قذافی در لیبی، که حدود دو هفته بدون محافظ مانده بود، نشد. آیا سلاحهای شیمیایی دزدیده شده، از گروههای وابسته به القاعده در لیبی پس گرفته شده است؟


 

سه: چرا هرگز اشاره ای به دزدیده شدن سلاح های شیمیایی عراق پس از سقوط صدام حسین و سرنوشت آنها نشده است، و اینکه چه گروهی ممکن است به بخشی از آن دست یافته باشند؟

 

چهار: چرا امریکا وهم پیمانانش که اینقدر نسبت به حمله شیمیایی علیه غیرنظامیان حساسیت نشان می دهند، هرگز حساسیتی نسبت به حمله شیمیایی صدام حسین علیه مردم ایران و عراق که هزاران کشته مرد و زن و کودک بر جای گذاشت، و اکنون فاش شده که سلاح های شیمیایی توسط آلمان تحویل صدام حسین شده و امریکا پیش از حمله شیمیایی صدام حسین از آن آگاهی داشت، نشان ندادند؟


 

پنج: در فراهم آوری و ایجاد بهانه برای حمله به عراق در 2003، اطلاعات و وزیر دفاع امریکا و رییس جمهور امریکا با قاطعیت به مردم گفتند که عراق دارای سلاحهای کشتار جمعی است. پس از حمله هیچ سلاح کشتار جمعی پیدا نکردند. کسی با حمله آنها مشکلی نداشت، ولی آیا این اتهام به رژیم سوریه هم از همان افسانه هاست؟


 

شش: ایران ادعا می کند که 9 ماه پیش طی نامه ای رسمی از طریق سفارت سوییس به دولت امریکا آگاهی داده  که گاز "سارین" در حال انتقال به سوریه است. آیا ماموران مخفی سیا و ام.آی.6 و موساد از این جابجایی که اکنون فاش شده از سوی قطر یا عربستان به تروریست های خارجی در سوریه بوده، خبر نداشتند؟ آنها برای جلوگیری از دسترسی جنگجویان خارجی به این سلاحها اقدامی انجام گرفت؟


 

هفت: پیش از این حمله شیمیایی که صدها نفر مردم بیگناه را کشت، یک حمله محدود شیمیایی در سوریه صورت گرفته بود. چرا امریکا و هم پیمانانش نگرانی زیادی نسبت به آن نشان ندادند؟ آیا این یک سکوت معنی دار بود که حمله بزرگتر می تواند انجام گیرد؟ یا اینکه آیا یک ترفند بود که به بشار اسد، بویژه برادر روان پریش او، نشان بدهد که غرب اهمیتی که به اینگونه حمله ها نمی دهد؟ آیا تصمیم حمله به سوریه، آنگونه که اکنون فاش شده، بسیار پیش از حمله شیمیایی گرفته نشده و منتظر یک بهانه بود؟   


 

هشت: هنگامی که رییس جمهور امریکا اعلام می کندکاربرد سلاح شیمیایی در سوریه خط سرخ است و ممکن است به حمله نظامی منجر شود، آیا می دانست چنین حمله ای در شرف وقوع است؟ آیا بشار اسد دیوانه است که بی درنگ پس از اعلام "خط سرخ" سلاح شیمیایی بکار ببرد و ایجاد موج تنفر و بسج جهانی را علیه خود شود و بهانه به دست امریکا و هم پیمانانش برای دخالت نظامی یدهد؟ آیا اعلام "خط سرخ" رمزی به جاسوسان درون رژیم یا درون تروریست های آمیخته با مخالفان نمی توانسته باشد که "اکنون زمان آن کار" است؟


 

نه: چرا اکثریت دولتهای غربی و قدرتهای دیگر جهان، به ادعای کاربرد سلاح شمیایی توسط رژیم سوریه را تردید دارند و مخالف اقدامات تنبیهی بوسیله حمله نظامی هستند؟ آیا آنها مانند شما سازمانهای جاسوسی کارآمد ندارند؟ آیا همه اشتباه می کنند؟


 

ده: در 1986، ایالات متحده و بریتانیا از صدور قطعنامه شورای امنیت علیه کاربرد سلاح شیمیایی در جنگ عراق علیه ایران جلوگیری کردند. همچنین در 21 مارس، ایالات متحده تنها کشوری بود که به بیانیه علیه کاربرد سلاح شیمیایی توسط عراق رای منفی داد و هم پیمانانش رای ممتنع دادند. آیا شمیایی کردن مردم ایران مجاز است؟


 

یازده: به نظر می رسد که نگرانی ناگهانی امریکا و بریتانیا و هم پیمانانشان درباره جنایت علیه بشریت در سوریه چندان خود آن جنایت نیست، بلکه بهانه ای برای حمله و کاهش قدرت مقاومت بشار اسد است تا سوریه در یک رویرویی برابر در گرداب جنگهای مذهبی و قومی بیافتد، همانگونه که در عراق هم آغاز شده، آنگاه سوریه را به عنوان آستانه ورود و نفوذ این آشوب ها به ایران (شکار بزرگ!) توسط همان تروریست های وحشی و خونخوار (با سپاس از عربستان، امارات وقطر!) با کمک جاسوسان خود که در برخی نقاط به کارهای فرهنگی جدایی طلبانه می پردازند، در شمال و جنوب ایران جنگهای مذهبی و قومی براه بیاندازند. آیا این نمایش نخ نمای امریکا و بریتانیا در راستای تحقق طرح نقشه جدید تجزیه خاورمیانه نیست که بشار اسد آنها را در سوریه زمین گیر کرده است؟ آیا این کشورهای دلسوز برای مردم سوریه که دو سال است شاهد قتل عام 100 هزار سوری توسط دو سوی درگیری بوده اند، و درندگی گروههای وابسته به القاعده را مشاهده کرده اند، تازه اکنون که بهانه برای حمله پیدا کرده اند وجدانشان تکان خورده است؟


 

دوازده: ما شاهد این بازی های بیمارگونه تاریخ گذشته امپراتوری اندیشان و توطئه های علیه ایران در تاریخ معاصر خود بوده ایم و میتوانیم  ذهنیت این شخصیت های روان پریش را در دایره های قدرت بخوانیم. فقط از رییس جمهور امریکا که جایزه ای برای حفظ صلح گرفته انتظار نداریم با عملکردش تسلیم این توطئه ها شود و این ویروس تاریخی را به ایران انتقال دهد.


 

جبهه ملی ایران

ادیب برومند، مه لقا اردلان، محمد اویسی، هرمیداس باوند، عیسی خان حاتمی، علی حاج قاسمعلی، جمال درودی، آرش رحمانی، علی رشیدی، کورش زعیم، حسین شاه حسینی، حسین مجتهدی، ضیاء مصباح


تهران- 14/6/1392

 


 

 

To the President of the United State of America, And to the US Security Council, and American Foreign Policy MakersOn Use of Chemical Weapons in Syria

And the Coming U.S. Punitive Attack

As an Iranian political party in opposition to dictatorial regimes in Iran since the American overthrow of our only democratic government in 1953, we would like to pose some questions to the United States Administration concerning their decision to conduct punitive air strikes against Syria for the alleged use of chemical weapons.

While we oppose and abhor in strongest terms the violent Bashar Assad dictatorial regime guilty of the worst crimes against humanity during his and his father’s reigns, and believe this violent and criminal dictatorship must be removed by any means from Syria in favor of a freely elected government representing the entire spectrum of Syrian population, there is a great deal of doubt and concern about the real goal of the planned attack on Syria. We do not expect convincing answers to our questions, but like them to be recorded in history:

One: Why neither U.S. nor any of its allies ever showed their disapproval, disgust or objection to widespread presence of foreign terrorist fighters, their atrocities and savage behavior; those sent to Syria by several offshoots of Al Qaeda from Afghanistan and Pakistan to Somalia and Sudan, and even U.K.? Does U.S. administration and allies condone savagery, mass murder of women and children based on religious affiliation, unless it is done by chemicals?

Two: In showing concern about usage of chemical weapons in Syria, there never was a mention or investigation of possible Al Qaeda access to Sarin and Mustard gasses from Libyan Gadhafi warehouse when it was left unattended for some two week? Were the stolen chemicals ever recovered from Al Qaeda-attached terrorist groups?

Three: Why there was never any mention of what ever happened to the chemical weapons stolen from saddam Hussain stocks after his downfall, and who may have stolen some?

Four: Why the U.S., now so conscientious about use of poison gas against civilians, never showed any concern when Saddam Husain killed thousands of innocent civilians in Iran and Iraq; now revealed gas supplied by German government and used with U.S. knowledge?

Five: When U.S. and its allies decided to attack Iraq in 2003, the American intelligence, Secretary of State and the President so assuredly told of the existence of weapons of mass destruction in Iraq as reason for the invasion. They found none. Is this allegation of Syrian regime’s use of chemical weapons again one of those fairy tales?

Six: Iran claims that 9 months ago it gave U.S., through Swiss Embassy in Tehran, a letter warning that chemical agent “Sarin” is being transported to Syria. Other sources revealed this was done by Qatar to foreign terrorists fighting Syrian regime. Were they telling the truth? Didn’t Saudi Arabia’s Intelligence, CIA, and MI6 so embedded within ant-regime fighters know about this? What did you do about this?

Seven: Prior to the recent use of chemical weapon and killing of hundreds of innocent civilians, a small chemical attack had also occurred in Syria. Why the U.S. and its allies were not concerned about that attack? Was that meaningful silence a signal to the embedded agents to go ahead with the big attack? Or was it a trick to assure Bashar Assad, specially his psychopathic brother, that West is not concerned? Wasn’t the decision to attack Syria, as is now revealed, made before the chemical weapon use, and that the West was just waiting for an excuse?

Eight: Why the President expressed its red-line before any chemical weapon was used? Did he know such an attack is imminent? And why Assad regime allegedly would use chemical weapon shortly after the President announces his red line? Is Assad suicidal or stupid to deliberately invite invasion? Or was the red-line a signal to the culprits that “now is the time”!

Nine: Why most western countries and other world powers reject allegation of Syrian use of chemical weapons and object to such punitive attack? Don’t they have similarly informed Intelligence? Are they all wrong?

Ten: In 1986, United States and Great Britain blocked all Security Council resolutions condemning Iraq's use of chemical weapons, and on March 21, 1986. U.S. was the only country refusing to sign a Security Council Statement condemning Iraq's use of chemical weapons. Why gassing of people in Iran and Iraq were so unimportant?

Eleven: To us, it seems that this sudden concern of U.S., U.K. France and other allies about this horrible crime against humanity is not so much a concern for the crime, but a pretext to cut down Assad’s ability to regain lost territory, throw Syria into violent sectarian and ethnic wars, as in Iraq has already started, use Syria as a beachhead to cut off Iran’s line of resistance in order to infiltrate Iran (the big catch!) with the same savage terrorists (thanks to Saudi Arabia, UAE and Qatar) causing sectarian and ethnic wars with the assistance of agents already active in promoting secession in north and south of the country.

Twelve: Are we witnessing the sick empire-minded conspiracies of centuries past by dreamers who have never waken up to modern times? We have experienced many against our country in our recent history, and can read between the lines. We just did not expect the American president, who has received a prize to keep the peace in the world, to succumb to plans of ill-minded international conspirators and inject this historical virus of into Iran.

Iran National Front

Mahlagha Ardalan, Hermidas Bavand, Abdolali Borumand, Jamal Darrudi, Ali HajghasemAli, IsaKhan Hatami, Zia Mesbah, Hossein Mojtahedi, Mohammad Oveici, Arash Rahmani, Ali Rashidi, Hossein ShahHosseini, Kourosh Zaim.

Tehran- September 5, 2013تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .