درگذشت "استاد عبدالعظیم یمینی"؛

 

 شاعر و فیلسوف و روزنامه نگار بزرگ گیلان ,از جمله

نویسندگان و روزنامه نگارانی بود که در دوران مبارزات

 ملی شدن صنعت عظیم نفت و شیلات ایران؛ مجاهدت های

 قلمی بسیاری داشت و از جمله مورد احترام شخص دکتر مصدق بود.

 

با کمال تاسف درگذشت "استاد عبدالعظیم یمینی"؛ شاعر و فیلسوف و روزنامه نگار بزرگ گیلانی را به عموم هموطنان عزیز تسلیت می گوییم. او از جمله نویسندگان و روزنامه نگارانی بود که در دوران مبارزات ملی شدن صنعت عظیم نفت و شیلات ایران؛ مجاهدت های قلمی بسیاری داشت و از جمله مورد احترام شخص دکتر مصدق بود. شورای نویسندگان مجله دادگر ضایعه ی درگذشت این متفکر بزرگ گیلانی را به ویژه به هموطنان عزیز گیلانی صمیمانه تسلیت می گوید. مجله دادگر در همایش گیلان شناسی سال گذشته ی خود در تهران این توفیق را داشت که به پاسداشت یک عمر تلاش پر ثمر فرهنگی و پژوهشی و مطبوعاتی این شخصیت برجسته بپردازد و از موهبت حضورش برخوردار شود. پیکر او بنا بر وصیت اش در جوار آرامگاه میرزا کوچک جنگلی در وادی سلیمانداراب رشت به خاک سپرده می شود.

 یاد این پژوهشگر آزاده و وارسته همیشه با ماست.